Miesięczne archiwum: Maj 2011

Wynajem kontenerów Wrocław

Każda budowa, remont czy zburze­nie budynku wiąże się z wieloma ważnymi kwes­t­i­ami. Jedną z takich kwestii, która nie koniecznie przy­chodzi nam od razu na myśl jest… opty­malne zagospo­darowanie gruzem… W przy­padku nowych budowli wyko­rzys­tu­jemy go często jako podsypkę pod naw­ierzch­nie

Tagi:
Napisano w kontenery na gruz
Zapraszamy do kontaktu!

Chcesz wyna­jąć kontener?

Potrze­bu­jesz pro­fesjon­al­nych zsypów do gruzu?

Poszuku­jesz kon­tenerów na śmieci

Zadz­woń: +48 514 006 006

You might also likeclose