Miesięczne archiwum: Kwiecień 2012

Wrocław

Wrocław to niewąt­pli­wie jedno z najpiękniejszych, o ile nie najpiękniejsze miasto w Polsce. Liczne mosty wokół starówki wprowadzają do omaw­ianego miasta nutkę roman­tyzmu, nowoczesne budynki nato­mi­ast pokazują, że miasto Wrocław żyje i jest na bieżąco “z duchem czasu”. Aby utrzy­mać

Tagi: , , , ,
Napisano w kontenery na gruz
Zapraszamy do kontaktu!

Chcesz wyna­jąć kontener?

Potrze­bu­jesz pro­fesjon­al­nych zsypów do gruzu?

Poszuku­jesz kon­tenerów na śmieci

Zadz­woń: +48 514 006 006

You might also likeclose