Kontakt

Eko-Logis:

ul. Bystrzy­cka 26

54–215 Wrocław

tel/fax: +48 71 351–06-06

przyj­mowanie zle­ceń: +48 514 006 006

 

Mapka Dojazdu:

For­mu­larz Kontaktowy:

Imię i nazwisko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Treść wiado­mości

Zapraszamy do kontaktu!

Chcesz wyna­jąć kontener?

Potrze­bu­jesz pro­fesjon­al­nych zsypów do gruzu?

Poszuku­jesz kon­tenerów na śmieci

Zadz­woń: +48 514 006 006

You might also likeclose