O Firmie

Nasza firma Eko-Logis jest lid­erem branży w zakre­sie pod­staw­ia­nia kon­tenerów na gruz i na śmieci. Ofer­u­jemy także kom­plek­sowy wywóz gruzu oraz surow­ców. Posi­adamy wszys­tkie niezbędne cer­ty­fikaty, zez­wole­nia oraz licencje.

W naszej dzi­ałal­ności główny nacisk kładziemy na ochronę środowiska naturalnego.

Współpraca z nami prze­b­iega bezprob­le­mowo i owoc­nie dla obu stron.

Zapraszamy do kontaktu.

 

 

Zapraszamy do kontaktu!

Chcesz wyna­jąć kontener?

Potrze­bu­jesz pro­fesjon­al­nych zsypów do gruzu?

Poszuku­jesz kon­tenerów na śmieci

Zadz­woń: +48 514 006 006

You might also likeclose