Zsypy do Gruzu

Wypoży­czamy zsypy do gruzu ułatwia­jące zrzu­canie gruzu z wyższych pięter budynków i budowli dzięki czemu można zapo­b­ie­gać zapy­la­niu okol­icy remon­towanego budynku.

Wywóz Gruzu

Ofer­u­jemy także kom­plek­sowy wywóz gruzu dla klien­tów z Wrocławia i okolic. Zachę­camy do sprawdzenia pełnej oferty naszej firmy.

Wynajem Kontenerów

Umożli­wiamy wyna­jem kon­tenerów na dowolny okres czasu. Posi­adamy wszys­tkie niezbędne zezwolenia!

You might also likeclose