Miesięczne archiwum: Kwiecień 2014

Pełne kontenery gruzu – Wrocław

Czy Wrocław wresz­cie zaczyna dbać o ekologię? Bardzo możliwe, pomimo rozbu­dowy miasta, pow­sta­ją­cych licznie nowych budynków i dróg firmy zaczy­nają po sobie sprzą­tać. Nie mamy prob­lemu z zale­ga­ją­cym gruzem w rowach – na co niewąt­pli­wie uskarżają się mieszkańcy innych wojew­ództw.

Tagi:
Napisano w kontenery na gruz

Kontenery we Wrocławiu — na gruz i nie tylko

Kon­tenery na gruz z pozoru zwykłe pojem­niki, pełnią jed­nak bardzo ważną funkcję. Pozwalają bowiem trans­portować, prze­chowywać gruz, odpady budowlane, nieczys­tości, śmieci i wiele innych jak np. odpady pose­zonowe jak liś­cie, śnieg, gałęzie itp. Nie da się ukryć że bez nich

Napisano w kontenery na gruz
Zapraszamy do kontaktu!

Chcesz wyna­jąć kontener?

Potrze­bu­jesz pro­fesjon­al­nych zsypów do gruzu?

Poszuku­jesz kon­tenerów na śmieci

Zadz­woń: +48 514 006 006

You might also likeclose